Hybridbuss

hybridbussHybridbuss är en buss som drivs av såväl bränsle som elektricitet. Framförallt är det diesel-hybrid som används för bussar. En hybridbuss kan vara nyproducerade eller ha konverterats från en vanlig buss till en motor och batteri av hybridtyp.

En hybridbuss är tystare än en vanlig buss och det är en anledning till att många städer runt om i världen väljer att satsa på dessa i stadstrafiken, förutom sina fördelar rent miljömässigt. När en buss går på elektricitet låter den nästan ingenting.

Miljömässigt har en hybridbuss sin största fördel genom att den minskar utsläppen markant gentemot en vanlig buss. I Umeå där hybriderna har introducerats beräknas koldioxidutsläppen ha minskat med omkring 40 procent. När bussen drivs med elektricitet är givetvis koldioxidutsläppen lika med noll.

En hybridbuss har både en förbränningsmotor och en elektrisk motor och det finns redan nu många tillverkare av dessa motorer. Volvo är en av producenterna som har satsat på hybridmotorer på sina bussar.

Alternativ till hybridbuss

Elektriska bussar, som trådbussar, har bara en elektrisk motor och är givetvis mer miljövänliga, men kräver att det finns elektriska trådar ovanför. Detta är dock en sanning med modifikation, för att i nya modeller finns det ibland ett batteri som gör att bussen kan drivas ett tag utan att vara inkopplad till elnätet. Minskad kostnad för anläggning av spår och bättre framkomlighet för andra fordon är anledningar att välja trådbuss framför spårvagn, men spårvagn är normalt sett ännu effektivare energimässigt än trådbuss.

En variant av hybridbuss är den så kallade ”tribrid”-bussen, som förutom dieselmotor och elektrisk motor använder ”super capacitors”, det vill säga specialkonstruerade kondensatorer som ökar hastigheten och prestandan vid laddningen. Dessutom är dessa bussar åtminstone delvis tänkta att drivas av solceller. Dessutom finns bussar med bränsleceller som drivs av vätgas i utvecklingsskede och bussar med denna egenskap, och utöver detta ett antal olika typer av tekniker i ett utvecklingsstadium.