Svensk kollektivtrafik

kollektivtrafik

Svensk kollektivtrafik får anses vara väl utvecklad i jämförelse med många andra länder. Även till avlägsna platser finns det oftast busslinjer och kollektivtrafik. Sedan 1983 finns det länstrafikbolag som ansvarar för kollektivtrafik i respektive län.

För den svenska kollektivtrafik finns det alltid olika mål. Det ska vara billigt så att det är möjligt för alla att åka buss, bussarna ska gå tätt, de ska komma snabbt fram till destinationen, gärna utan byten, och bussarna ska vara komfortabla och säkra.

Naturligtvis borde det vara så att ett lågt pris borde vara det absolut viktigaste för en fungerande kollektivtrafik, då bussen är för de med lite pengar det enda alternativet att ta färdas längre sträckor. Ökningen av biljettpriser och kostnader för månadskort har i de flesta fall flerdubblats under de senaste årtiondena. kollektivtrafikHögre löner och satsningar på bättre bussar och system, samt privatisering av bolag och inget statligt ansvar eller statlig styrning är några av anledningarna till detta. I många kommuner blir det billigare att ta bilen än att åka kollektivt, vilket är en absurd situation från ett miljöperspektiv. I vissa kommuner har det gjorts försök med avgiftsfri kollektivtrafik. Detta minskar koldioxidutsläppen enormt och är förstås mycket uppskattat av bussresenärerna.

Framförallt i Stockholms län har trafiken fått mycket kritik för sina höga priser och dåliga styrning, och många resenärer tvingas till att planka för att de inte har råd att betala. En kamp mellan plankare och Stockholms Lokaltrafik pågår ständigt.

Nytt betalsystem för kollektivtrafik

Under de senaste årtiondena har betalningsproceduren ändrats mycket. Från kontanthantering som är osäker och långsam och kort med magnetremsor har bussbolag gått över till kort som man blippar, system för betalning via sms eller applikation och kortbetalning direkt i bussen. Med digitala kort kan du fylla på dessa och spärra korten via internet så att ett borttappat kort inte innebär en lika stor katastrof som tidigare. En nackdel med digitala system är att det kan vara mycket krångligt och därmed inte lätt för alla resenärer att hantera, och de är inte alltid komplikationsfria.