Ta bussen för ett hållbart Umeå

En bil tar i genomsnitt 1,2 passagerare i Sverige och i Umeå är antalet busspassagerare i genomsnitt 30 personer. Bränsleåtgången utspridd per person går således knappt att jämföra, även om du har en miljöbil av senaste sort. Ett möjligt undantag är för rena elbilar eller hybridbilar som endast har använts på begränsade avstånd mellan jobbet med laddstation och hemmet. Dessutom har många kommuner valt att köpa in hybridbussar eller bussar drivna med biogas, vilket gör bussarna till ett ännu mer miljövänligt alternativ. Ett exempel på en sådan kommun är Umeå.

Hybridbussprojektet i Umeå

umeåI Umeå inleddes projektet med hybridbussar år 2010, då den första bussen konverterades till en snabbladdningsbar elbuss, vilket var något av en världspremiär. 2014 beslutade kommunen att köpa in åtta helt nya fullelektriska bussar, vilket innebär att flygbusstrafiken och två stadsbusslinjer helt och hållet körs av fullelektriska bussar. Den sista etappen är i planeringsfasen och innebär inköp av minst 24 elektriska bussar som ska ersätta samtliga dieseldrivna bussar på de största linjerna. Detta kommer innebära att 80 % av lokaltrafiken i Umeå kommer att vara trafikerad av elbussar.

Förutom att vara miljövänliga är hybridbussarna tysta och bullernivån blir mycket lägre. Detta innebär att det går att ha tätare trafik om det skulle behövas. Den el som används för trafiken i Umeå kommer från vatten- och vindkraft och är således mycket hållbar i sig, precis som SJ, som sedan 1994 har satsat på el från miljövänliga källor.

Att ta bussen innebär ofta att inte ta bilen, och redan innan inköpet av hybridbussarna var att lämna bilen hemma ett mycket bra val för miljön. Med hybridbussarna och de elektriska bussarna sätter Umeå ned foten och är ett föredöme för många andra städer såväl inom Sverige som i utlandet. Kanske är det nästa steg för staden, att bli inte bara en kulturhuvudstad i ett år, utan en miljöhuvudstad för alltid?