Varför du ska välja bort bilen

bilenBilen är som bekant ett av de största hoten mot miljön. Det pratas ibland om att Sverige är ett miljövänligt land, och hamnar högt upp i jämförelselistor, men frågan är om den måttstock som används verkligen är en bra måttstock. Om folk i alla länder skulle använda bilen lika mycket som man gör i Sverige, hur skulle det gå med klimatet? Svaret är förstås att det skulle gå alldeles katastrofalt dåligt.

Våga lämna bilen hemma

Tåget drivs av elektricitet och SJ har sedan 1994 köpt all sin el från vatten- och vindkraft och inverkar på så sätt mycket lite på miljön. Buss är nästan alltid mer miljövänligt än bil när du jämför hur mycket bränsleåtgången är per person. Dessutom har många kommuner övergått till mer miljövänliga alternativ, eller är i en process att övergå till mer miljövänliga energikällor, som till exempel biogasbussar eller hybridbussar.

Ofta innebär bilen en negativ hälsofaktor på flera plan, inte bara avgaserna. Oavsett om du tar cykeln, bussen eller går krävs det en viss kroppslig ansträngning. Detta kan låta som något negativt, men i själva verket är det nödvändigt för att må bra. Tar du bilen överallt kan det vara svårt att få naturlig motion i vardagen, vilket du får helt naturligt när du väljer andra kommunikationssätt.

Om du inte föredrar eller kan pendla kommunalt och verkligen behöver använda bilen för att ta dig till och från jobb, så finns det självklart sätt att göra bilåkningen mer miljövänligt. Fundera över till exempel om det finns möjlighet att samåka med någon i bilen. Har du möjlighet att byta till eller köpa en hybridbil är det förstås också en god investering för miljön och för ett hållbart samhälle. Hybridbilen kör idag ca 10 mil på en laddning, för vilket milpriset blir 1,5-2 kr och med en nästan obefintlig miljöpåverkan, förutsatt att elen kommer från förnyelsebara källor.