Världens miljöproblem

miljöproblem

miljöproblemEn bok förutspår det scenario som sker för varje grad som medeltemperaturen på jorden ökar och de miljöproblem som uppstår i samband med detta. Det kan verka som om två eller tre grader inte är särskilt mycket, men de miljöproblem som detta leder till är mycket stora. Översvämningar, torka, och förändring av ekosystem så att många arter utrotas är några mycket troliga scenarier, men exakt vad som kommer att hända är svårt att förutspå. Medeltemperaturen på jorden har gått upp och ner under de senaste årtusendena, men under senaste århundradet, från 1900-talets början till 2000-talet, steg jordens medeltemperatur med 0,75 grader och når en högre medeltemperatur än på flera tusen år. Det alarmerande är att det har gått så fort. Anledningen till detta anses vara industrialiseringen och utsläpp av växthusgaser enligt merparten av forskningsvärlden.

Åtgärd mot miljöproblem

Det har redan gjorts många åtgärder för att minska utsläppen i många länder för att stävja klimathotet, men i takt med att mindre utvecklade länder har växande ekonomi, växande industri och högre levnadsstandard ökar utsläppen, som till exempel i Kina. I en klimatkonferens arrangerad av FN beslutade medlemsländerna att anta åtgärder för att inte medeltemperaturen i världen kommer stiga mer än 1,5 grader fram till år 2100. Utan åtgärder spås uppvärmningen kunna bli allt upp emot 6 grader, vilket skulle leda till enorma miljöproblem.

Världen har också andra miljöproblem. Försurade och kontaminerade sjöar och överfiske leder till att tillgången på fisk har försämrats. Runt om i världen finns det folk som far illa av de kemikalier som används i produktion av bland annat livsmedel, och sjukdomar och handikapp till följd av kemikalieavfall. Bristen på rent vatten är också ett miljöproblem som skördar många offer på flera håll i världen. Utrotning av djurarter och växter genom till exempel jakt eller skövling av skog rubbar ekosystemen och är ett miljöproblem som försämrar förutsättningarna för både djur, växter och människor att leva.